Experiența UnAȘM: formarea resursei umane pentru cercetare la toate ciclurile de învățământ superior (lmd)
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
398 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-27 21:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891:378.2 (19)
General methodology. Scientific and technical methods of research. Scientific analysis and synthesis (790)
Higher education. Universities. Academic study (1207)
SM ISO690:2012
POTÎNG, Tatiana; PORT, Angela. Experiența UnAȘM: formarea resursei umane pentru cercetare la toate ciclurile de învățământ superior (lmd). In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2016, nr. 2(41), pp. 151-157. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461

Experiența UnAȘM: formarea resursei umane pentru cercetare la toate ciclurile de învățământ superior (lmd)

CZU: 001.891:378.2
Pag. 151-157

Potîng Tatiana, Port Angela
 
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 6 iulie 2016


Rezumat

Prin această lucrare se propune o descriere analitică a experienței UnAȘM in formarea și dezvoltarea resursei umane pentru sfera cercetării-inovării. Integrand procesul de instruire cu procesul de cercetare, prin intermediul activităților extracurriculare, organizate distinct pentru diferite cicluri de studii și domenii de interes, UnAȘM a reușit să crească interesul pentru cercetare și cariera de cercetător in randul studenților și să le formeze competențele de bază in domeniul cercetării.

Through this research there is proposed an analytical description of the University of the Academy of Sciences of Moldova experience in training and Human Resource development for field research, innovation. Integrating the training process with the process of research, throuth extracurricular activities, organized separately for different types of studies and fields of interest. Also, UnASM managed to increase the interest in research and the research careers among students and form the competencies in research.

Cuvinte-cheie
instruire, cercetare, resurse umane, cicluri de studii,

conferințe, manifestări științifice