Particularităţi de formare a competenţei de proiectare pentru inginerii din domeniul securităţii tehnosfere
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
477 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-30 19:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.02:62 (1)
Higher education. Universities. Academic study (1484)
Engineering. Technology in general (1951)
SM ISO690:2012
BENCHECI, Mihail. Particularităţi de formare a competenţei de proiectare pentru inginerii din domeniul securităţii tehnosfere. In: Revistă de știinţe socioumane . 2016, nr. 2(33), pp. 91-95. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Particularităţi de formare a competenţei de proiectare pentru inginerii din domeniul securităţii tehnosfere

CZU: 378.02:62
Pag. 91-95

Bencheci Mihail
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 iunie 2016


Rezumat

În articol se argumentează actualitatea şi importanţa formării competenţei de proiectare pentru inginerii din domeniul securităţii tehnosfere. Se descriu particularităţile, componentele competenţei şi nivelul de formare.

The article argues timeliness and importance of formation of projection competence for engineers in technosphere security. It describes peculiarities, competence components and training level.

Cuvinte-cheie
inginer, învăţământ ingineresc, activitate inginerească,

competenţă profesională, competenţă de proiectare