Eficienţa utilizării noilor tehnologii computerizate în formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
514 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-22 15:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.02:004 (1)
Higher education. Universities. Academic study (1484)
Computer science and technology. Computing. Data processing (1969)
SM ISO690:2012
CRISTEI, Maria. Eficienţa utilizării noilor tehnologii computerizate în formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale. In: Revistă de știinţe socioumane . 2016, nr. 2(33), pp. 83-91. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Eficienţa utilizării noilor tehnologii computerizate în formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale

CZU: 378.02:004
Pag. 83-91

Cristei Maria
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 iunie 2016


Rezumat

În cadrul amplului proces de restructurare şi de modernizare a activităţii instructiv-educative, un rol esenţial îl reprezintă introducerea unor forme şi metode moderne şi eficiente de desfăşurare a activităţilor de predare/învăţare/instruire. În activităţile de predare/învăţare sunt utilizate din ce în ce mai mult mijloace didactice bazate pe utilizarea calculatorului, precum şi realizarea şi implementarea sistemelor software de instruire. În acest sens, în prezentul articol, menţionăm necesitatea şi eficienţa implementării sistemelor software destinate învăţământului superior şi rolul lor în procesul de formare şi dezvoltare profesională a viitorilor specialişti. Datele prezentate sunt rezultatele unui studiu realizat prin aplicarea metodelor sociologice de cercetare printre studenţii de la diferite specialităţi şi diferiţi ani de studiu ai Facultăţii de Matematică şi Informatică, USM.

During the extensive process of restructuring and modernization of the educational activity the introduction of modern and effective forms and methods of conducting the activities of teaching/learning/training is essential. More and more computer-based teaching tools are used in teaching/learning, as well as creating and implementing software systems for training. In this regard we want to emphasize the necessity to implement software systems for higher education and their role in the future specialists’ training and professional development in this article. The data presented are the results of a statistical study among the students of the Faculty of Mathematics and Computer Science, Moldova State University.

Cuvinte-cheie
instruire asistată de calculator, sisteme software de instruire,

software pedagogic