Dimensiuni ale sistemului informațional pentru eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
430 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-03 21:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.134:004 (3)
Education (7438)
Computer science and technology. Computing. Data processing (1969)
SM ISO690:2012
ŢAP, Elena. Dimensiuni ale sistemului informațional pentru eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice. In: Revistă de știinţe socioumane . 2016, nr. 2(33), pp. 70-76. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Dimensiuni ale sistemului informațional pentru eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice

CZU: 371.134:004
Pag. 70-76

Ţap Elena
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 iunie 2016


Rezumat

Rezultatele analizei literaturii de specialitate ne-au permis să stabilim următoarele dimensiuni ale sistemului informațional în managementul formării profesorului: competență profesională, profesionalism, standarde de formare, standarde ocupaționale, programe de formare, descrierea postului, portofoliu profesional, metodologia de atribuire a sarcinii de predare, hartă de creditare, plan de instruire, formular de evaluare a cadrelor didactice, necesități de formare continuă.

Results of the speciality literature analysis allowed us to establish the following dimensions of information system in the management of teacher’s training (SIMFCD): professional competence, professionalism, standards of training, occupational standards, training programs, job description, professional portfolio, the awarding teaching methodology, crediting map, training plan, teacher evaluation form, continuous training needs.

Cuvinte-cheie
sistem informațional managerial educațional, formarea profesională continuă a cadrelor didactice, managementul formării cadrelor didactice, nevoi de formare ale cadrelor didactice,

program de formare profesională, standarde profesionale