Predarea conținuturilor de limbă română în învățământul universitar cu ajutorul TIC
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
479 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-10 17:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147:811.135.1:004 (1)
Higher education. Universities. Academic study (1484)
Balkan Romance / Balkan Romanic languages (996)
Computer science and technology. Computing. Data processing (1969)
SM ISO690:2012
ZGARDAN-CRUDU, Aliona. Predarea conținuturilor de limbă română în învățământul universitar cu ajutorul TIC. In: Revistă de știinţe socioumane . 2016, nr. 2(33), pp. 17-21. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Predarea conținuturilor de limbă română în învățământul universitar cu ajutorul TIC

CZU: 378.147:811.135.1:004
Pag. 17-21

Zgardan-Crudu Aliona
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 iunie 2016


Rezumat

În acest articol, se prezintă importanța mijloacelor tehnice moderne în general și a PowerPoint-ului în special, în învățământul superior, la predarea conținuturilor de limbă română. Se recomandă ca profesorul să fie pregătit și instruit pentru utilizarea mijloacelor tehnice moderne, să selecteze judicios materialul, să-l sistematizeze și să-l prezinte conform cerințelor în vigoare. Pentru ca procesul educațional să fie unul de calitate, se recomandă armonizarea mijloacelor de învățământ tradiționale cu așa-numitele mijloace de învățământ moderne, prin care se are în vedere inclusiv computerul. Acest lucru se datorează legăturii tot mai clar conturate între progresul științei și tehnicii și procesul educațional contemporan.

This article shows the importance of modern technologies in general and of the PowerPoint particularly in higher education during teaching Romanian language content. The teacher should be prepared and trained to use modern technologies, to select judiciously the material, to systematize and present it to the requirements. They recommend to harmonize the traditional education with modern technologies, including the computer, for having a qualitative educational process. This is due to the clearly delineated link between the progress of science and technology and contemporary educational process.

Cuvinte-cheie
mijloace de învățământ tradiționale, mijloace tehnice moderne, materiale didactice,

instruirea asistată de calculator,

PowerPoint