Ornamentica tradiţională ca izvor de cunoaştere a patrimoniului national
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
675 28
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-18 12:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.036:7.048 (1)
Education (7439)
Subjects for artistic representation. Iconography. Iconology. Details and finishes. Decoration. Ornament (47)
SM ISO690:2012
BLAJA-VITCOVSCHII, Ala. Ornamentica tradiţională ca izvor de cunoaştere a patrimoniului national. In: Revistă de știinţe socioumane . 2016, nr. 2(33), pp. 10-17. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Ornamentica tradiţională ca izvor de cunoaştere a patrimoniului national

CZU: 37.036:7.048
Pag. 10-17

Blaja-Vitcovschii Ala
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 iunie 2016


Rezumat

Ornamentul tradiţional potenţiază cunoaşterea patrimoniului naţional. Studierea ornamentelor tradiționale în cadrul orelor de educație tehnologică presupune valorificarea ornamentelor tradiționale, studiul ornamentului ca element distinct a tuturor genurilor de artă popular aplicată studiate în cadrul modulelor disciplinei educația tehnologică, prin studierea tehnicilor de realizare a acestora, prin studierea semanticii motivelor ornamentale, corelînd teoria cu practica se va potența promovarea culturii naționale aceasta fiind transmisă generațiilor tinere.

Traditional ornament contributes to knowing national legacy. Studying traditional ornaments on technological education lessons requires disclosure of this issue, which is studying ornament as an element of applied folk arts per se. By means of practice and theory, studying different ornament implementation techniques, so as studying ornament symbology, appears an opportunity of passing national culture to younger generation.

Cuvinte-cheie
ornament tradițional, educaţie tehnologică, cultura naţională