Factorii intelectuali ai creativităţii
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1003 26
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-22 17:14
SM ISO690:2012
DĂNESCU, Elena. Factorii intelectuali ai creativităţii. In: Revistă de știinţe socioumane . 2007, nr. 2(6), pp. 64-65. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(6) / 2007 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Factorii intelectuali ai creativităţii

Pag. 64-65

Dănescu Elena
 
Universitatea din Piteşti
 
Proiect:
INTAS 2004-79-6928 Supporting the International Development of the NIS Agricultural Sector
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2016


Rezumat

Studiul factorilor psihici ai creativităţii a cunoscut in decursul timpului diferite orientări ,o prima direcţie, de explicare a creaţiei apelind la factorii intelectuali.

Cuvinte-cheie
creativitate, inteligenţă, gindire divergenta, imaginaţie, aptitudini, atitudini, originalitate, fluenţă,

fexibilitate