Jocul de-a democraţia (de la modelul Muşatin la Powershift)
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
700 0
SM ISO690:2012
VARTIC, Andrei. Jocul de-a democraţia (de la modelul Muşatin la Powershift). In: Revistă de știinţe socioumane . 2007, nr. 2(6), pp. 1-6. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(6) / 2007 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Jocul de-a democraţia (de la modelul Muşatin la Powershift)

Pag. 1-6

Vartic Andrei
 
Necunoscută, Moldova
 
Proiect:
INTAS 2004-79-6928 Supporting the International Development of the NIS Agricultural Sector
 
Disponibil în IBN: 20 mai 2016