Particularităţi în modernizarea învăţământului artistic superior
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
677 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-04 14:17
SM ISO690:2012
SIMAC, Ana; RĂCILĂ, Lilia. Particularităţi în modernizarea învăţământului artistic superior. In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 1(11), pp. 71-74. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 1(11) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Particularităţi în modernizarea învăţământului artistic superior

Pag. 71-74

Simac Ana, Răcilă Lilia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
INTAS 2004-79-7018 COMPARING SOCIETAL INTEGRATION OF TURKISH AND RELATED MINORITIES INSTITUTIONAL STRATEGIES IN INTAS AND NIS COUNTRIES
 
Disponibil în IBN: 18 mai 2016


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Particularităţi în modernizarea învăţământului artistic superior">
<meta name="citation_author" content="Simac Ana">
<meta name="citation_author" content="Răcilă Lilia">
<meta name="citation_publication_date" content="2009/03/24">
<meta name="citation_journal_title" content="Revistă de știinţe socioumane ">
<meta name="citation_volume" content="11">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="71">
<meta name="citation_lastpage" content="74">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/71_74_Particularitati%20in%20modernizarea%20invatamantului%20artistic%20superior.pdf">