Particularităţi în modernizarea învăţământului artistic superior
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
674 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-04 14:17
SM ISO690:2012
SIMAC, Ana; RĂCILĂ, Lilia. Particularităţi în modernizarea învăţământului artistic superior. In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 1(11), pp. 71-74. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 1(11) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Particularităţi în modernizarea învăţământului artistic superior

Pag. 71-74

Simac Ana, Răcilă Lilia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
INTAS 2004-79-7018 COMPARING SOCIETAL INTEGRATION OF TURKISH AND RELATED MINORITIES INSTITUTIONAL STRATEGIES IN INTAS AND NIS COUNTRIES
 
Disponibil în IBN: 18 mai 2016


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-44295</doi_batch_id>
<timestamp>1620601010</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revistă de știinţe socioumane </full_title>
<issn media_type='print'>18570119</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2009</year>
</publication_date>
<issue>1(11)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Particularităţi în modernizarea învăţământului artistic superior</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ana</given_name>
<surname>Simac</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Lilia</given_name>
<surname>Răcilă</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2009</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>71</first_page>
<last_page>74</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>