Particularităţi în modernizarea învăţământului artistic superior
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
676 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-04 14:17
SM ISO690:2012
SIMAC, Ana; RĂCILĂ, Lilia. Particularităţi în modernizarea învăţământului artistic superior. In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 1(11), pp. 71-74. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 1(11) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Particularităţi în modernizarea învăţământului artistic superior

Pag. 71-74

Simac Ana, Răcilă Lilia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
INTAS 2004-79-7018 COMPARING SOCIETAL INTEGRATION OF TURKISH AND RELATED MINORITIES INSTITUTIONAL STRATEGIES IN INTAS AND NIS COUNTRIES
 
Disponibil în IBN: 18 mai 2016


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-44295</cfResPublId>
<cfResPublDate>2009-03-24</cfResPublDate>
<cfVol>11</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>71</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0119</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/44295</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Particularităţi în modernizarea învăţământului artistic superior</cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-03-24T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-03-24T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11967</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-03-24T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-30941</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-03-24T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11967</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11967-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-03-24T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Simac</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-30941</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-30941-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-03-24T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Răcilă</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Lilia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>