Învăţarea prin cooperare ca formă ce stimulează colaborarea elevilor de vîrstă şcolară mică
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
601 20
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-06 23:32
SM ISO690:2012
LOSÎI, Elena. Învăţarea prin cooperare ca formă ce stimulează colaborarea elevilor de vîrstă şcolară mică . In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 1(11), pp. 68-71. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 1(11) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Învăţarea prin cooperare ca formă ce stimulează colaborarea elevilor de vîrstă şcolară mică

Pag. 68-71

Losîi Elena
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
INTAS 2004-79-7018 COMPARING SOCIETAL INTEGRATION OF TURKISH AND RELATED MINORITIES INSTITUTIONAL STRATEGIES IN INTAS AND NIS COUNTRIES
 
Disponibil în IBN: 18 mai 2016


Rezumat

In this article is prezented interesting theme for pedagogical psychology teaching through cooperation. This form of teaching is detailed described, with presentation of its theoretical landings and different authors visions concerning advantages and disavantages. The term of organization of teaching through cooperation are analyzed.

Cuvinte-cheie
formă de învăţare, colaborarea, activitatea de grup.,

învăţarea prin cooperare, învăţarea activă