Aspecte teoretice privind conţinutul pregătirii profesionale a specialistului de cultură fizică
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
531 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-15 11:09
SM ISO690:2012
ŢAPU, Ion. Aspecte teoretice privind conţinutul pregătirii profesionale a specialistului de cultură fizică. In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 2(12), pp. 93-95. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Aspecte teoretice privind conţinutul pregătirii profesionale a specialistului de cultură fizică

Pag. 93-95

Ţapu Ion
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
ICA2-CT-2001-10004 Environmentally clean industrial processes using novel ultrasonically promoted chemistry
 
Disponibil în IBN: 12 mai 2016


Rezumat

Pregătirea profesională a studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior a fost şi rămîne una din problemele cele mai actuale pentru viitorii specialişti din diferite domenii de activitate. Acest lucru se referă, în mare parte, şi la pregătirea profesională a studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior de cultură fizică şi sport.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Aspecte teoretice privind conţinutul pregătirii profesionale a specialistului de cultură fizică">
<meta name="citation_author" content="Ţapu Ion">
<meta name="citation_publication_date" content="2009/06/24">
<meta name="citation_journal_title" content="Revistă de știinţe socioumane ">
<meta name="citation_volume" content="12">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="93">
<meta name="citation_lastpage" content="95">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/93_95_Aspecte%20teoretice%20privind%20continutul%20pregatirii%20profesionale%20a%20specialistului%20de%20cultura%20fizica.pdf">