Valorizări cromatice în pictura moldovenească din anii 1970 – 2000
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
660 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-26 10:47
SM ISO690:2012
URSACHI, Rodica. Valorizări cromatice în pictura moldovenească din anii 1970 – 2000. In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 2(12), pp. 72-76. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Valorizări cromatice în pictura moldovenească din anii 1970 – 2000

Pag. 72-76

Ursachi Rodica
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
ICA2-CT-2001-10004 Environmentally clean industrial processes using novel ultrasonically promoted chemistry
 
Disponibil în IBN: 12 mai 2016


Rezumat

După perioada relativ scurtă de interpretare simbolică a culorii, cromatica picturii moldoveneşti, ce aparţine încă texturii associative, obţine o factură lirico-metaforică (derivată, după opinia noastră, din necesităţile interioare ale plasticienilor). Apelînd la o nouă modulaţie a limbajului plastic, pictorii îşi schimbă atitudinea faţă de culoare, pe care, purificînd-o şi eliberînd-o de tonalităţile impresioniste, o înlocuiesc, parţial, cu nuanţe mult mai discrete.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Valorizări cromatice în pictura moldovenească din anii 1970 – 2000">
<meta name="citation_author" content="Ursachi Rodica">
<meta name="citation_publication_date" content="2009/06/24">
<meta name="citation_journal_title" content="Revistă de știinţe socioumane ">
<meta name="citation_volume" content="12">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="72">
<meta name="citation_lastpage" content="76">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/72_76_Valorizari%20cromatice%20in%20pictura%20moldoveneasca%20din%20anii%201970%20%E2%80%93%202000.pdf">