Impactul atitudinilor părinteşti asupra timidităţii adolescenţilor
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
519 24
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-22 11:58
SM ISO690:2012
VÎRLAN, Maria. Impactul atitudinilor părinteşti asupra timidităţii adolescenţilor. In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 2(12), pp. 69-72. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Impactul atitudinilor părinteşti asupra timidităţii adolescenţilor

Pag. 69-72

Vîrlan Maria
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
ICA2-CT-2001-10004 Environmentally clean industrial processes using novel ultrasonically promoted chemistry
 
Disponibil în IBN: 12 mai 2016


Rezumat

Educarea şi formarea tinerilor în vederea integrării lor optime în viaţa şi activitatea socială este una dintre cele mai importante funcţii ale familiei. Aici, în cadrul grupului familial, părinţii exercită, direct sau indirect, influenţe educaţional-formative asupra propriilor copii. Cuplul conjugal, prin întreg sistemul său de acte comportamentale, constituie un veritabil model social, care, fiind, de altfel, primul în ordinea influenţelor din partea modelelor sociale existente, are un impact decisiv asupra copiilor, privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare, în raport cu diferite norme şi valori sociale.