O privire retrospectivă asupra lui Grigore Ţamblac
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
575 22
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-11 06:18
SM ISO690:2012
TĂRÎŢĂ, Marius. O privire retrospectivă asupra lui Grigore Ţamblac. In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 2(12), pp. 51-58. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

O privire retrospectivă asupra lui Grigore Ţamblac

Pag. 51-58

Tărîţă Marius
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
ICA2-CT-2001-10004 Environmentally clean industrial processes using novel ultrasonically promoted chemistry
 
Disponibil în IBN: 12 mai 2016