Arta consumului ca mijloc de educaţie estetică
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
470 13
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-27 13:01
SM ISO690:2012
RĂCILĂ, Lilia; SIMAC, Ana. Arta consumului ca mijloc de educaţie estetică. In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 2(12), pp. 42-47. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Arta consumului ca mijloc de educaţie estetică

Pag. 42-47

Răcilă Lilia, Simac Ana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
ICA2-CT-2001-10004 Environmentally clean industrial processes using novel ultrasonically promoted chemistry
 
Disponibil în IBN: 12 mai 2016


Rezumat

This article tackles about the educational problems through the costume of the studious youth from visual and aesthetic education; the knowledge of specific elements and principles of the clothing design by: • their application and utilization mode; • the knowledge of the sociological fashion aspect; • the consciousness and avoidance of the ―Kitsch‖ phenomenon in the clothing design context.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-44148</cfResPublId>
<cfResPublDate>2009-06-24</cfResPublDate>
<cfVol>12</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>42</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0119</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/44148</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Arta consumului ca mijloc de educaţie estetică</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>This article tackles about the educational problems through the costume of the studious youth from visual and aesthetic education; the knowledge of specific elements and principles of the clothing design by:  • their application and utilization mode;  • the knowledge of the sociological fashion aspect;  • the consciousness and avoidance of the ―Kitsch‖ phenomenon in the clothing design context.  </cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-06-24T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-06-24T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-30941</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-06-24T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11967</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-06-24T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-30941</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-30941-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-06-24T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Răcilă</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Lilia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11967</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11967-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-06-24T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Simac</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>