IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 4
Ultima descărcare din IBN:
2017-05-02 16:04
Vizualizări 431
Vizitatori unici 23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8+316.624-053.6 (1)
159.922.8 (18)
159.922 (83)
159.92 (143)
159.9 (326)
159 (328)
15 (331)
1 (620)
316.624 (22)
316.62 (41)
316.6 (152)
316 (635)
31 (787)
3 (11962)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de ameliorare psihologică a tulburărilor de comportament la adolescenţi

CZU: 159.922.8+316.624-053.6
Pag. 86-95

Stamate Dorina
 
Cabinet Individual de Psihologie și Psihoterapie Dorina Stamate
 
Disponibil în IBN: 19 April, 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Acest articol urmăreşte să pună în evidenţă modalităţile folosite de noi pentru ameliorarea unor tulburări de comportament la adolescent. Este prezentată caracteristica generală a programului de intervenţie psihoterapeutică, principiile şi metodele folosite, precum şi rezultatele obţinute ca urmare a implementării programului realizat de noi.

This article seeks to emphasize the ways we use for improvement of behavioral disorders in adolescents. It presents general feature of psychotherapeutic intervention program, principles and methods used and results achieved following the implementation of new software.

Cuvinte-cheie tulburare de comportament, opoziţionism provocator, predispoziţie spre violenţă, probleme interpersonale, tulburare a concepţiei de sine