Modalităţi de ameliorare psihologică a tulburărilor de comportament la adolescenţi
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
2314 69
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-02 23:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8+316.624-053.6 (1)
Psychology (2331)
Social psychology (734)
SM ISO690:2012
STAMATE, Dorina. Modalităţi de ameliorare psihologică a tulburărilor de comportament la adolescenţi. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2016, nr. 1(42), pp. 86-95. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Modalităţi de ameliorare psihologică a tulburărilor de comportament la adolescenţi
CZU: 159.922.8+316.624-053.6

Pag. 86-95

Stamate Dorina
 
Cabinet Individual de Psihologie și Psihoterapie Dorina Stamate
 
Disponibil în IBN: 19 aprilie 2016


Rezumat

Acest articol urmăreşte să pună în evidenţă modalităţile folosite de noi pentru ameliorarea unor tulburări de comportament la adolescent. Este prezentată caracteristica generală a programului de intervenţie psihoterapeutică, principiile şi metodele folosite, precum şi rezultatele obţinute ca urmare a implementării programului realizat de noi.

This article seeks to emphasize the ways we use for improvement of behavioral disorders in adolescents. It presents general feature of psychotherapeutic intervention program, principles and methods used and results achieved following the implementation of new software.

Cuvinte-cheie
tulburare de comportament, probleme interpersonale,

opoziţionism provocator, predispoziţie spre violenţă, tulburare a concepţiei de sine