Aspecte privind toleranța religioasă a Țării Moldovei în perioada domniei lui Ieremia Movilă
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
481 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-03 09:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94:241(478) (1)
General history (358)
Buddhism (11)
SM ISO690:2012
BOLDUMA, Viorel. Aspecte privind toleranța religioasă a Țării Moldovei în perioada domniei lui Ieremia Movilă. In: Revistă de știinţe socioumane . 2014, nr. 3(28), pp. 110-115. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Aspecte privind toleranța religioasă a Țării Moldovei în perioada domniei lui Ieremia Movilă

CZU: 94:241(478)
Pag. 110-115

Bolduma Viorel
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 12 aprilie 2016


Rezumat

In this article is elucidated the aspect of religios tolerance supported by the Tara Moldova during the reign of Ieremia Movila (1595-1600; 1600-1606). Ieremia Movila and janed the Antireform which was supported in arthodoxy’s interest. The religios tolerance had a politic reason: Ieremia Movila was a vassal of the catolic Polish Kingdom.

Cuvinte-cheie
Ieremia Movila, religios tolerance, stavropighion, Contrareforma, chatolic, sinod, orthodox