Імідж як складова професійної культури менеджера освіти: теоретичний аспект
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
615 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-22 10:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.322:316.46:37 (4)
Management activities (229)
Social processes. Social dynamics (293)
Education (7529)
SM ISO690:2012
POSTOIAN, Tatiana; КРАВЕЦЬ, Я.. Імідж як складова професійної культури менеджера освіти: теоретичний аспект. In: Revistă de știinţe socioumane . 2014, nr. 3(28), pp. 60-66. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Імідж як складова професійної культури менеджера освіти: теоретичний аспект

CZU: 005.322:316.46:37
Pag. 60-66

Postoian Tatiana, Кравець Я.
 
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
 
Disponibil în IBN: 12 aprilie 2016


Rezumat

The article explains the actuality of a problem of forming professional culture of future educational manager. and also his structural component – positive image. given a definition of professional image of educational manager, characterized positive imagebuilding components.

Cuvinte-cheie
educational manager, professional culture, professional image, imagebuilding components