Modelele conceptuale de predare a istoriei în școala contemporană
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
422 16
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-03 16:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:94 (21)
General questions of didactics and method (744)
General history (358)
SM ISO690:2012
LISNIC, Angela. Modelele conceptuale de predare a istoriei în școala contemporană. In: Revistă de știinţe socioumane . 2014, nr. 3(28), pp. 48-56. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Modelele conceptuale de predare a istoriei în școala contemporană

CZU: 37.02:94
Pag. 48-56

Lisnic Angela
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 12 aprilie 2016


Rezumat

The subject of this study is devoted to examining theoretical models of history teaching in contemporary schools. The reason for this study is dictated by the changes taking place in the teaching discipline „History„ in the contemporary school. The paper presents the approaches and concepts of history teaching that exists in contemporary teaching. It examines the concepts, theoretical approaches for the designation of the past. We propose dissemination theoretical structures through the prism which is intended to teach history in contemporary school.

Cuvinte-cheie
concept teoretic, construcția cunoștințelor istorice, concepția istorică, educația istorică, istorie școlară, model de instruire, teorii privind modelul conceptual,

model