Linii directoare şi practici bune pentru dezvoltarea locală
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1292 13
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-23 16:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[338+352]:061.1UE (1)
Economic situation. Economic policy. Management of the economy. Economic planning. Production. Services. Prices (2568)
Lowest levels of administration. Local government. Municipal administration. Local authorities (381)
Governmental organizations and cooperation (287)
SM ISO690:2012
FRUNZE, Oleg. Linii directoare şi practici bune pentru dezvoltarea locală. In: Administrarea Publică, 2016, nr. 1(89), pp. 74-82. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 1(89) / 2016 / ISSN 1813-8489

Linii directoare şi practici bune pentru dezvoltarea locală
CZU: [338+352]:061.1UE

Pag. 74-82

Frunze Oleg
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 martie 2016


Rezumat

Probleme majore de dezvoltare locală, în mare parte legate de autorităţile locale, cărora le revine şi responsabilitatea pentru elaborarea şi implementarea unor mecanisme eficiente de strategii de dezvoltare. Cu toate acestea, grupurile ţintă trebuie să fie conştiente de avantajele şi consecinţele potenţiale ale diferitelor opţiuni de punere în aplicare şi trebuie să joace un rol activ în discuţiile cu autorităţile locale, pentru a dezvolta mecanisme de implementare adecvate pentru dezvoltarea locală.

Major local development issues, mainly related to local authorities, to whom rests and responsibility for elaborate and implement effective mechanisms for development strategies. However, the target groups must be aware of the advantages and potential consequences of the various options for implementation and must play an active role in discussions with the local authorities, to develop implementation mechanisms suitable for local development.

Cuvinte-cheie
strategie, parteneriat, arie, responsabilitate, comunitate, dezvoltare locală

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Frunze, O.B.</dc:creator>
<dc:date>2016-03-09</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Probleme majore de dezvoltare locală, în mare parte legate de autorităţile locale, cărora le revine şi responsabilitatea pentru elaborarea şi implementarea unor mecanisme eficiente de strategii de dezvoltare. Cu toate acestea, grupurile ţintă trebuie să fie conştiente de avantajele şi consecinţele potenţiale ale diferitelor opţiuni de punere în aplicare şi trebuie să joace un rol activ în discuţiile cu autorităţile locale, pentru a dezvolta mecanisme de implementare adecvate pentru dezvoltarea locală. </dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>Major local development issues, mainly related to local authorities, to whom rests and responsibility for elaborate and implement effective mechanisms for development strategies. However, the target groups must be aware of the advantages and potential consequences of the various options for implementation and must play an active role in discussions with the local authorities, to develop implementation mechanisms suitable for local development.  </dc:description>
<dc:source>Administrarea Publică 89 (1) 74-82</dc:source>
<dc:subject>strategie</dc:subject>
<dc:subject>parteneriat</dc:subject>
<dc:subject>arie</dc:subject>
<dc:subject>responsabilitate</dc:subject>
<dc:subject>comunitate</dc:subject>
<dc:subject>dezvoltare locală</dc:subject>
<dc:title>Linii directoare şi practici bune pentru dezvoltarea locală</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>