Aspectele funcţionalităţii şi sprijinului financiar ale politicii europene de dezvoltare regională
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
980 26
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-21 15:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.92:061.1EU+327(4) (1)
International economy generally. International economic relations. Global economy (437)
Governmental organizations and cooperation (406)
International relations. World, global politics. International affairs. Foreign policy (1442)
SM ISO690:2012
TOFAN, Tatiana, BUTNARU, Veronica. Aspectele funcţionalităţii şi sprijinului financiar ale politicii europene de dezvoltare regională. In: Administrarea Publică, 2016, nr. 1(89), pp. 64-73. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 1(89) / 2016 / ISSN 1813-8489

Aspectele funcţionalităţii şi sprijinului financiar ale politicii europene de dezvoltare regională
CZU: 339.92:061.1EU+327(4)

Pag. 64-73

Tofan Tatiana, Butnaru Veronica
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 10 martie 2016


Rezumat

Scopul articolului este de a descrie efectele ştiinţei, politicii şi economiei regionale. Conceptul de dezvoltare regională este introdus ca o trăsătură calitativă sau structurală a economiei unei regiuni. Politicieni şi economişti din multe ţări europene devin tot mai preocupaţi de dezechilibrul în performanţa economică a regiunilor şi, prin urmare, politica guvernului tinde să acorde o mai mare importanţă măsurilor regionale. Se încheie cu o discuţie asupra unor teme importante, precum instrumentele financiare utilizate de UE pentru a îmbunătăţi dezvoltarea regională şi alinierea politicilor statelor membre este, de asemenea, abordată. Dezvoltarea economică a unei regiuni este, de obicei, exprimată prin termenii de produs intern brut.

The purpose of the article sets out to describe the effects of regional science, policy and economics. The concept of regional development is introduced as the qualitative or structural features of a region’s economy. Politicians and economists in many European countries are becoming increasingly concerned with imbalance in the economic performance of regions, and government poilicy therefore tends to give greater prominence to regional measures. Concludes with a discussion of some of the central themes the financial instruments used by the EU to improve regional development and alignment of Member States policies is also approached. The economic development of a region is usually expressed in terms of gross domestic product (GDP).

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Tofan, T.M.</dc:creator>
<dc:creator>Butnaru, V.</dc:creator>
<dc:date>2016-03-09</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Scopul articolului este de a descrie efectele ştiinţei, politicii şi economiei regionale. Conceptul de dezvoltare regională este introdus ca o trăsătură calitativă sau structurală a economiei unei regiuni. Politicieni şi economişti din multe ţări europene devin tot mai preocupaţi de dezechilibrul în performanţa economică a regiunilor şi, prin urmare, politica guvernului tinde să acorde o mai mare importanţă măsurilor regionale. Se încheie cu o discuţie asupra unor teme importante, precum instrumentele financiare utilizate de UE pentru a îmbunătăţi dezvoltarea regională şi alinierea politicilor statelor membre este, de asemenea, abordată. Dezvoltarea economică a unei regiuni este, de obicei, exprimată prin termenii de produs intern brut. </dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>The purpose of the article sets out to describe the effects of regional science, policy and economics. The concept of regional development is introduced as the qualitative or structural features of a region’s economy. Politicians and economists in many European countries are becoming increasingly concerned with imbalance in the economic performance of regions, and government poilicy therefore tends to give greater prominence to regional measures. Concludes with a discussion of some of the central themes the financial instruments used by the EU to improve regional development and alignment of Member States policies is also approached. The economic development of a region is usually expressed in terms of gross domestic product (GDP).  </dc:description>
<dc:source>Administrarea Publică 89 (1) 64-73</dc:source>
<dc:title>Aspectele funcţionalităţii şi sprijinului financiar ale politicii europene de dezvoltare regională</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>