Studierea probabibilităţii π în metoda răspunsurilor randomizate
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
871 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-20 02:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
519.2 (83)
Probability. Mathematical statistics (81)
SM ISO690:2012
POŞTARU, Andrei, PRODAN, Nicolae, BENDERSCHI, Olga. Studierea probabibilităţii π în metoda răspunsurilor randomizate. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice), 2015, nr. 7(87), pp. 31-35. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 7(87) / 2015 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Studierea probabibilităţii π în metoda răspunsurilor randomizate
CZU: 519.2

Pag. 31-35

Poştaru Andrei, Prodan Nicolae, Benderschi Olga
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 9 martie 2016


Rezumat

Este examinată probabilitatea π de a obţine răspunsuri sincere în sondaje. Sunt expuse câteva metode de estimare a lui π: metoda intervalelor de încredere, metoda verosimilităţii maxime, verificarea ipotezelor statistice simple etc.

The probability π to get honest answers in surveys is considered. There are presented several methods for π estimating: confidence interval method, maximum likelihood estimation, statistical hypotheses testing etc

Cuvinte-cheie
sondaje, probabilitate, statistică, ipoteze statistice,

estimaţie, interval de încredere, răspunsuri randomizate.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Poştaru, A.</dc:creator>
<dc:creator>Prodan, N.</dc:creator>
<dc:creator>Benderschi, O.</dc:creator>
<dc:date>2015-12-27</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Este examinată probabilitatea π de a obţine răspunsuri sincere în sondaje. Sunt expuse câteva metode de estimare a lui π: metoda intervalelor de încredere, metoda verosimilităţii maxime, verificarea ipotezelor statistice simple etc. </dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>The probability π to get honest answers in surveys is considered. There are presented several methods for π estimating: confidence interval method, maximum likelihood estimation, statistical hypotheses testing etc</dc:description>
<dc:source>Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice) 87 (7) 31-35</dc:source>
<dc:subject>sondaje</dc:subject>
<dc:subject>probabilitate</dc:subject>
<dc:subject>statistică</dc:subject>
<dc:subject>estimaţie</dc:subject>
<dc:subject>ipoteze statistice</dc:subject>
<dc:subject>interval de încredere</dc:subject>
<dc:subject>răspunsuri
randomizate.</dc:subject>
<dc:title>Studierea probabibilităţii π în metoda răspunsurilor randomizate</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>