Studierea probabibilităţii π în metoda răspunsurilor randomizate
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
872 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-20 02:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
519.2 (83)
Probability. Mathematical statistics (81)
SM ISO690:2012
POŞTARU, Andrei, PRODAN, Nicolae, BENDERSCHI, Olga. Studierea probabibilităţii π în metoda răspunsurilor randomizate. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice), 2015, nr. 7(87), pp. 31-35. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 7(87) / 2015 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Studierea probabibilităţii π în metoda răspunsurilor randomizate
CZU: 519.2

Pag. 31-35

Poştaru Andrei, Prodan Nicolae, Benderschi Olga
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 9 martie 2016


Rezumat

Este examinată probabilitatea π de a obţine răspunsuri sincere în sondaje. Sunt expuse câteva metode de estimare a lui π: metoda intervalelor de încredere, metoda verosimilităţii maxime, verificarea ipotezelor statistice simple etc.

The probability π to get honest answers in surveys is considered. There are presented several methods for π estimating: confidence interval method, maximum likelihood estimation, statistical hypotheses testing etc

Cuvinte-cheie
sondaje, probabilitate, statistică, ipoteze statistice,

estimaţie, interval de încredere, răspunsuri randomizate.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-43322</doi_batch_id>
<timestamp>1721660436</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)</full_title>
<issn media_type='print'>18572073</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<issue>7(87)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Studierea probabibilităţii π în metoda răspunsurilor randomizate</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Andrei</given_name>
<surname>Poştaru</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Nicolae</given_name>
<surname>Prodan</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Olga</given_name>
<surname>Benderschi</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>31</first_page>
<last_page>35</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>