Istoricul studiului noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) în Republica Moldova
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
810 26
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-02 16:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
502.74:595.78(478) (1)
The environment and its protection (169)
Articulata (57)
SM ISO690:2012
ŢUGULEA (HACINA), Cristina; DERJANSCHI, Valeriu. Istoricul studiului noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) în Republica Moldova. In: Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) . 2015, nr. 22(35), pp. 59-80. ISSN 1857-0054.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Numărul 22(35) / 2015 / ISSN 1857-0054

Istoricul studiului noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) în Republica Moldova

he history of study of Noctuidae (Lepidoptera) in the Republic of Moldova.


CZU: 502.74:595.78(478)
Pag. 59-80

Ţugulea (Hacina) Cristina, Derjanschi Valeriu
 
Institutul de Zoologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 22 februarie 2016


Rezumat

Is made the precise list of butterflies of Noctuidae family of the Republic of Moldova. This list includes 409 species from 14 families: Acontiinae – 5 specii, Acronictinae – 21, Amphipyrinae – 12, Bryophilinae – 10, Condicinae – 1, Cuculliinae – 23, Dilobinae – 1, Eustrotiinae – 5, Heliothinae – 10, Metoponiinae – 5, Noctuinae – 288, Oncocnemidinae – 5, Pantheinae – 1 și Plusiinae – 22 specii. The specie Euxoa recussa (Hьbner 1817) is new to the fauna of Republic of Moldova.

Este prezentată analiza bibliografică a cunoașterii lepidopterelor din familia Noctuidae de pe teritoriul Republicii Moldova și a prezenţei acestora în diferite liste faunistice, ediţii și articole știinţifice. S-a constatat că au fost înregistrate și menţionate în publicaţii până în prezent 409 specii de noctuide taxonomic încadrate în 14 subfamilii: Acontiinae – 5 specii, Acronictinae – 21, Amphipyrinae – 12, Bryophilinae – 10, Condicinae – 1, Cuculliinae – 23, Dilobinae – 1, Eustrotiinae – 5, Heliothinae – 10, Metoponiinae – 5, Noctuinae – 288, Oncocnemidinae – 5, Pantheinae – 1 și Plusiinae – 22 specii. Specia Euxoa recussa (Hьbner 1817) este nouă pentru fauna Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie
Noctuidae, listă faunistică, Republica Moldova,

faunistic list, Noctuidae, the Republic of Moldova

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Popov, L.</dc:creator>
<dc:date>2014-08-28</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>În acest articol se descrie modalitatea de aplicare, în procesul de predare-învăţare-evaluare, a tablei interactive şi a softului educaţional SMART Notebook. Se face o analiză comparativă a diferitelor tipuri de table, se abordează unele aspecte didactice de utilizare a tablei interactive la predarea disciplinelor informatice; se prezintă rezultatele analizei statistice a chestionarelor completate de profesori, datorită cărora sînt scoase în evidenţă atît avantajele, cît şi dezavantajele folosirii tablei interactive. De asemenea, se cercetează problema schimbării manierei de organizare a procesului de învăţămînt din perspectiva trecerii de la metodele tradiţionale de predare-învăţare-evaluare la cele noi, participative.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>In this article is described how to apply interactive board and SMART Notebook educational software in the teachinglearning-assessment process. A comparative analysis of different types of boards is drawn; some didactic aspects of the using of interactive board in teaching the computer courses are described; a statistical analysis of questionnaires completed by teachers is done thanks to which both advantages and disadvantages of using the interactive board are highlighted. As well, it is researched the problem of changing the organization methods of learning process and, namely, the transition from a traditional method of teaching-learning-assessment to an interactive one that brings back the notion of interactivity in educational institutions. </dc:description>
<dc:source>Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională 86 (4) 41-45</dc:source>
<dc:subject>teaching</dc:subject>
<dc:subject>learning</dc:subject>
<dc:subject>assessment</dc:subject>
<dc:subject>interactive board</dc:subject>
<dc:subject>higher education</dc:subject>
<dc:subject>informational technologies</dc:subject>
<dc:title>Unele aspecte didactice în utilizarea tablei interactive la predarea disciplinelor informatice</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>