Istoricul studiului noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) în Republica Moldova
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1218 31
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-29 15:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
502.74:595.78(478) (1)
The environment and its protection (306)
Articulata (114)
SM ISO690:2012
ŢUGULEA (HACINA), Cristina; DERJANSCHI, Valeriu. Istoricul studiului noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) în Republica Moldova. In: Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) . 2015, nr. 22(35), pp. 59-80. ISSN 1857-0054.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Numărul 22(35) / 2015 / ISSN 1857-0054

Istoricul studiului noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) în Republica Moldova

he history of study of Noctuidae (Lepidoptera) in the Republic of Moldova.


CZU: 502.74:595.78(478)
Pag. 59-80

Ţugulea (Hacina) Cristina, Derjanschi Valeriu
 
Institutul de Zoologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 22 februarie 2016


Rezumat

Is made the precise list of butterflies of Noctuidae family of the Republic of Moldova. This list includes 409 species from 14 families: Acontiinae – 5 specii, Acronictinae – 21, Amphipyrinae – 12, Bryophilinae – 10, Condicinae – 1, Cuculliinae – 23, Dilobinae – 1, Eustrotiinae – 5, Heliothinae – 10, Metoponiinae – 5, Noctuinae – 288, Oncocnemidinae – 5, Pantheinae – 1 și Plusiinae – 22 specii. The specie Euxoa recussa (Hьbner 1817) is new to the fauna of Republic of Moldova.

Este prezentată analiza bibliografică a cunoașterii lepidopterelor din familia Noctuidae de pe teritoriul Republicii Moldova și a prezenţei acestora în diferite liste faunistice, ediţii și articole știinţifice. S-a constatat că au fost înregistrate și menţionate în publicaţii până în prezent 409 specii de noctuide taxonomic încadrate în 14 subfamilii: Acontiinae – 5 specii, Acronictinae – 21, Amphipyrinae – 12, Bryophilinae – 10, Condicinae – 1, Cuculliinae – 23, Dilobinae – 1, Eustrotiinae – 5, Heliothinae – 10, Metoponiinae – 5, Noctuinae – 288, Oncocnemidinae – 5, Pantheinae – 1 și Plusiinae – 22 specii. Specia Euxoa recussa (Hьbner 1817) este nouă pentru fauna Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie
Noctuidae, listă faunistică, Republica Moldova,

faunistic list, Noctuidae, the Republic of Moldova

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-42957</doi_batch_id>
<timestamp>1628099035</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) </full_title>
<issn media_type='print'>18570054</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<issue>22(35)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Istoricul studiului noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) în Republica Moldova</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Cristina</given_name>
<surname>Ţugulea (Hacina)</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Valeriu</given_name>
<surname>Derjanschi</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>59</first_page>
<last_page>80</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>