Narcomania în rândurile adolescenţilor şi unele măsuri de combatere
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
508 16
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-06 17:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
351.761.3-057.87 (1)
Particular activities of public administration (755)
SM ISO690:2012
OSTROVARI, Petru. Narcomania în rândurile adolescenţilor şi unele măsuri de combatere. In: Vector European. 2014, nr. 2, pp. 234-240. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Narcomania în rândurile adolescenţilor şi unele măsuri de combatere

CZU: 351.761.3-057.87
Pag. 234-240

Ostrovari Petru
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 februarie 2016


Rezumat

Către sfârşitul secolului XX-lea narcomania a devenit una din problemele globale. În prezent la evidenţă se află până la 10.000 bolnavi de narcomanie. De obicei, debutul a precoce, în anii de şcoală, dar vulnerabilitatea maximă e la adolescenţi. Este necesar de a studia acestă problemă din diverse poziţii, inclusivsociale, juridice şi medicale. Profilactica narcomaniei poate fi eficace numai dacă o vom începe cu afirmarea unui mod sănătos de viaţă şi cu crearea unui mediu sănătos în societate. A învinge narcomania semnifică a garanta un trai decent.

Towards the end of the XX century narcomanybecome one of the global issues. Currently at evidence are up to 10,000 patients with drug addicts. Usually the debut is at early school years, but the maximum vulnerability is in adolescents. It is a need to study this problem from different positions, including social, legal and medical. The prophylactic measures of the narcomany can be effective only if we begin with the healthy lifestyle and healthy environment. To defeat the narcomany is to ensure each individual a decent life in a healthy social environment.

Cuvinte-cheie
narcomania,

maladia SIDA, statistică,

interdiscinaritatea, profilactica narcomaniei