Unele aspecte etice ale consilierii copilului şi familiei în cadrul instituţiei de învăţământ / liceu
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
580 30
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-26 22:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015.3+37.018.1 (3)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (2431)
SM ISO690:2012
MICLEUŞANU, Zinaida. Unele aspecte etice ale consilierii copilului şi familiei în cadrul instituţiei de învăţământ / liceu. In: Vector European. 2014, nr. 2, pp. 229-233. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Unele aspecte etice ale consilierii copilului şi familiei în cadrul instituţiei de învăţământ / liceu

CZU: 37.015.3+37.018.1
Pag. 229-233

Micleuşanu Zinaida
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 februarie 2016


Rezumat

Consilierea copilului şi familiei, în general, dar şi în cadrul şcolar, devine o necesitate indispensabilă în procesul fortificării şi armonizării relaţiilor familiale. Acest obiectiv vizează orientarea şi consilierea nu numai a elevului, ci şi a familiei în cadrul instituţiei de învăţământ, axându-se pe identificarea şi stabilirea obiectivelor şi scopurilor eficiente, în soluţionarea problemelor şi necesităţilor identificate.

Family counseling in general, including family counseling in schools, as in particular, becomes an indispensable necessity inside the process of strengthening and harmonization of the family relationships. Child and family counseling inside the educational institutions, are being focused on the identification and establishment of the efficient goals and aims, which is being carried out in a complex process of communication with all the family members.

Cuvinte-cheie
consiliere,

consilierea familiei, consilierea copilului