Interrelația dintre inteligența emoțională și personalitate la adolescenți
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
607 45
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-09 20:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8 (64)
Psychology (1064)
SM ISO690:2012
RACU, Iulia; GANGAN, Tatiana. Interrelația dintre inteligența emoțională și personalitate la adolescenți. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2015, nr. 4(41), pp. 98-103. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 4(41) / 2015 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Interrelația dintre inteligența emoțională și personalitate la adolescenți

CZU: 159.922.8
Pag. 98-103

Racu Iulia, Gangan Tatiana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 26 ianuarie 2016


Rezumat

Demersul experimental cuprinde studiul inteligenței emoționale la adolescenți. Conform rezultatelor cercetării atestăm că 8% din adolescenții din lotul experimental manifestă un nivel ridicat de inteligență emoțională. De asemenea am identificat și legătura dintre inteligența emoțională și trăsăturile de personalitate la adolescenți. Astfel adolescenților cu nivel ridicat de inteligență emoțională le sunt definitorii următoarele trăsături de personalitate: conștiinciozitate, perseverență, seriozitate, prudență, stăpânire de sine, autocontrol ridicat, respectarea regulilor existente, calmitate și echilibru.

The given research is focused on the study of emotional intelligence at adolescents. According to results 8% of the adolescents have a high level of emotional intelligence. The experimental approach identified the main personality traits defining for adolescents with high level of emotional intelligence: perseverance, prudence, high self-control, emotional stability, self –confidence, sociability and cooperation with others.

Cuvinte-cheie
Inteligenţa emoţională, personalitate, trăsături de personalitate, vârsta adolescentă