Unele cercetări experimentale privind coroziunea peliculelor din grafit obţinute prin descărcări electrice în impuls
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
366 16
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-20 10:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.193 (8)
Materials testing. Commercial materials. Power stations. Economics of energy (499)
SM ISO690:2012
BEŞLIU, Vitalie; TOPALĂ, Pavel; STOICEV, Petru; OJEGOV, Alexandr; HÎRBU, Arefa; GUZGAN, Dorin. Unele cercetări experimentale privind coroziunea peliculelor din grafit obţinute prin descărcări electrice în impuls. In: Meridian Ingineresc. 2015, nr. 3(58), pp. 40-46. ISSN 1683-853X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Meridian Ingineresc
Numărul 3(58) / 2015 / ISSN 1683-853X

Unele cercetări experimentale privind coroziunea peliculelor din grafit obţinute prin descărcări electrice în impuls

CZU: 620.193
Pag. 40-46

Beşliu Vitalie1, Topală Pavel1, Stoicev Petru2, Ojegov Alexandr1, Hîrbu Arefa1, Guzgan Dorin1
 
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2015


Rezumat

În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor experimentale privind comportamentul anticoroziv al peliculelor din grafit formate cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls. Experimental s-a stabilit că depunerea peliculelor de grafit prin utilizarea electrozilor-sculă executate din grafit pirolitic formează pe lângă peliculele de grafit şi un strat amorf protector de oxizi care măreşte rezistenta la coroziune de până la 1,4 a suprafeţelor tratate prin descărcări electrice în impuls în regim de subexcitare.

The paper presents results of experimental investigations aimed at the anticorrosive behaviour of the graphite films formed by applying electrical discharges in impulse. It was experimentally established that graphite films deposition using tool-electrodes made of pyrolytic graphite forms, beside the graphite, a protection amorphous oxide strata that increase the corrosion resistance up to 1.4 times of surfaces treated by electrical discharges in impulse at sub-excitement regime.

L'article présente les résultats de la recherche expérimentale sur le comportement des films anticorrosion en graphite formés avec l'application de décharges électriques pulsés. Films expérimentaux ont établi que le dépôt d'électrodes de graphite à l'aide de l'outillage en graphite pyrolytique films formés sous le graphite amorphe et d'une couche d'oxyde protectrice qui augmente la résistance à la corrosion des surfaces jusqu'à 1,4 traité par décharges électriques à impulsion sous le régime de l'excitation.

В статье представлены результаты экспериментальных исследований об антикоррозионном поведении графитных пленок, полученных при помощи электрических импульсных разрядов. Было экспериментально установлено, что нанесение графитных пленок с использованием электрода-инструмента из пиролитического графита формирует, помимо графита, также защитный аморфный оксидный слой, который увеличивает коррозионную стойкость в 1,4 раза поверхности, обработанной электрическими импульсными разрядами в режиме недонапряжения.