IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 4
Ultima descărcare din IBN:
2017-10-15 16:56
Vizualizări 285
Vizitatori unici 4
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.7/.8+37.015.3 (1)
159.922.7/.8 (4)
159.922.7 (48)
159.922 (82)
159.92 (142)
159.9 (317)
159 (319)
15 (322)
1 (593)
37 (2940)
3 (11535)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere psihologice şi sociale pentru dezvoltarea asistenţei psihologice în sistemul educaţional

CZU: 159.922.7/.8+37.015.3
Pag. 84-95

Bolboceanu Aglaida
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 16 December, 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Autorul prezintă necesităţile de dezvoltare a asistenţei psihologice acordată copiilor şi adolescenţilor în instituţiile educaţionale din Republica Moldova, determinate în cadrul proiectului de cercetare şi dezvoltare „Mecanisme şi metodologii de consultanţă şi consiliere a procesului de dezvoltare a personalităţii în contextul sociocultural modern”. Sunt evidenţiate problemele sistemului de servicii psihologice existent, precum şi problemele psihologice mai frecvente cu care se confruntă actorii procesului educaţional, oportunităţile şi direcţiile de dezvoltare.

The author presents the need for development of psychological assistance among children and adolescents in educational institutions of the Republic of Moldova, that been determined in the research and project of development “Mechanisms and methodology of consulting and counseling of the process of personality development in modern sociocultural context”. In this article are highlighted the existing issues in the psychological service system, as well as psychological problems which facing the common actors of educational process, opportunities and directions of development.

Cuvinte-cheie personalitate, asistenţă psihologică, sistem educaţional, dezvoltarea asistenţei psihologice în educație.