IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 8
Ultima descărcare din IBN:
2017-11-20 10:13
Vizualizări 400
Vizitatori unici 8
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9:005.322:316.46+316.46.058 (1)
159.9 (317)
159 (319)
15 (322)
1 (593)
005.322 (25)
005.32 (39)
005.3 (90)
005 (366)
00 (1897)
0 (2166)
316.46 (23)
316.4 (87)
316 (611)
31 (750)
3 (11535)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere psihologice ale activităţii de mentorat în contextul dezvoltării profesionale

CZU: 159.9:005.322:316.46+316.46.058
Pag. 26-34

Balan Tatiana
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Andriţchi Viorica
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 16 December, 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Conţinutul acestui articol relevă aspectele psihologice într-o relaţie de mentorat, care constituie fundamentul unei mentorizări reuşite. Se caracterizează comportamente ale mentorului care influenţează direct demersul activităţii de mentorat. De asemenea, este argumentat demersul reuşit al relaţiei de mentorat în baza cunoaşterii vectorilor de dezvoltare psihosocială a adulţilor aflaţi în diferite etape ale vieţii.

This article reveals the psychological aspects of mentoring relationship that constitutes the foundation of successful mentoring. The mentor behaviors characterizes and directly influence the approaches of mentoring activity. Commonly, it is argued that successful path of mentoring relationship are based on adult knowledge of psychosocial development vectors, at different stages of life.

Cuvinte-cheie mentor, discipol, relaţii de mentorat, relaţie afectivă, motivaţie, comunicare, empatie, consiliere, interdependenţa, dezvoltare personală.