Repere psihologice ale activităţii de mentorat în contextul dezvoltării profesionale
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
874 22
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-18 13:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9:005.322:316.46+316.46.058 (1)
Psychology (1160)
Management activities (207)
Social processes. Social dynamics (245)
SM ISO690:2012
BALAN, Tatiana; ANDRIŢCHI, Viorica. Repere psihologice ale activităţii de mentorat în contextul dezvoltării profesionale . In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2015, nr. 3-4, pp. 26-34. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Repere psihologice ale activităţii de mentorat în contextul dezvoltării profesionale

CZU: 159.9:005.322:316.46+316.46.058
Pag. 26-34

Balan Tatiana, Andriţchi Viorica
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2015


Rezumat

Conţinutul acestui articol relevă aspectele psihologice într-o relaţie de mentorat, care constituie fundamentul unei mentorizări reuşite. Se caracterizează comportamente ale mentorului care influenţează direct demersul activităţii de mentorat. De asemenea, este argumentat demersul reuşit al relaţiei de mentorat în baza cunoaşterii vectorilor de dezvoltare psihosocială a adulţilor aflaţi în diferite etape ale vieţii.

This article reveals the psychological aspects of mentoring relationship that constitutes the foundation of successful mentoring. The mentor behaviors characterizes and directly influence the approaches of mentoring activity. Commonly, it is argued that successful path of mentoring relationship are based on adult knowledge of psychosocial development vectors, at different stages of life.

Cuvinte-cheie
mentor, motivaţie, comunicare, empatie, consiliere, interdependenţa,

discipol,

relaţii de mentorat, relaţie afectivă, dezvoltare personală.