Особенности выбора стратегий совладающего поведения в трудных жизненных ситуациях в юношеском возрасте
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
261 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-05 16:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9.019.4-053.6 (1)
Psychology (525)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Особенности выбора стратегий совладающего поведения в трудных жизненных ситуациях в юношеском возрасте

CZU: 159.9.019.4-053.6
Pag. 75-83

Кобылянская Лариса
 
Universitatea Slavonă a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2015


Rezumat

В статье представлены результаты исследований, направленных на изу¬чение роли локуса контроля, уверенности в себе и устойчивости в преодоле¬нии трудных жизненных ситуаций молодыми людьми в возрасте 16-18 лет.

Lucrarea prezintă rezultatele unui sondaj orientat la evidenţierea importanţei locus de control, încrederii în sine şi a rezistenţei în depăşirea situaţiilor dificile de viaţă cu care se confruntă tinerii în vârstă de 16-18 ani.

The paper presents the results of research engaged to study the role of locus control, self-confidence and resilience in overcoming difficult life situations, among young people with age between 16-18 years old.

Cuvinte-cheie
совладающее поведение, копинг (Coping), копинг- стратегии, трудная жизненная ситуация, юношеский возраст, локус контроля, жизнестойкость, социальный стиль, продуктивный стиль, непродуктивный стиль совладающего поведения.,

самостоятельность