Modelul psihoterapeutic integrativ de lucru cu victimele violenţei în familie
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
308 19
Ultima descărcare din IBN:
2018-12-26 23:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9:316.614.5 (1)
Psychology (525)
Social psychology (204)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Modelul psihoterapeutic integrativ de lucru cu victimele violenţei în familie

CZU: 159.9:316.614.5
Pag. 65-74

Gonţa Victoria
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2015


Rezumat

În acest articol, dorim să vă prezentăm un nou model de intervenţie psihotera¬peutică elaborat şi aprobat de noi, pe parcursul a multor ani de lucru cu victimele violenţei, pe care îl considerăm potrivit pentru reabilitarea şi reintegrarea socială a victimelor violenţei în familie şi pentru facilitarea rezilienţei. Modelul nostru re¬prezintă o abordare integrativă a creşterii postraumatice şi implică trei etape lucru emoţiile, schimbarea cogniţiilor şi modificarea de comportament

In this article, we would like to present a new model of therapeutic intervention developed and approved over many years of experience in working with victims of domestic violence , which we consider appropriate for the rehabilitation, social reintegration and for facilitation of resilience. Our proposed psychotherapeutic model, is marked by an integrative approach of posttraumatic growth, which involves three steps: working with emotions, changing cognitions and behavioral improvement

Cuvinte-cheie
domestic violence, resilience, integrative model of psychotherapy, social adjustment, family reintegration.,

victim