Efectul nanoparticulelor TiO2 asupra reproducerii celulelor şi conţinutului de proteine la levuri
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
321 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-16 13:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.083.13+579.24 (2)
Microbiology (232)
General microbiology (51)
SM ISO690:2012
USATÎI, Agafia; CHISELIŢA, Natalia; MOLODOI, Elena; BEJENARU (FULGA), Ludmila; CHIRIŢA, Elena; BEŞLIU, Alina; BORISOVA, Tamara. Efectul nanoparticulelor TiO2 asupra reproducerii celulelor şi conţinutului de proteine la levuri. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2015, nr. 3(327), pp. 149-155. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X

Efectul nanoparticulelor TiO2 asupra reproducerii celulelor şi conţinutului de proteine la levuri

CZU: 579.083.13+579.24
Pag. 149-155

Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Chiriţa Elena, Beşliu Alina, Borisova Tamara
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2015


Rezumat

Lucrarea oferă informaţii despre influenţa diferitor concentraţii de nanoparticule TiO2 asupra levurilor din genurile Saccharomyces şi Rhodotorula. S-a constatat că nanoparticulele TiO2 în concentraţii de 0,5 până la 15,0 mg/L nu modifică în mod semnificativ multiplicarea şi producţia de biomasă la Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, Rhodotorula gracilis II/6, dar determină scăderea conţinutului de proteine în biomasa levurilor genului Saccharomyces. Efectul pozitiv al nanoparticulelor de TiO2 a fost marcat pentru acumularea de proteine la tulpina de levuri pigmentate Rhodotorula gracilis II/ 6.

The article provides information about the influence of different concentrations of TiO2 nanoparticles on yeast genera Saccharomyces and Rhodotorula. It is found that in concentrations of 0.5 to 15.0 mg/L of TiO2 nanoparticles, not significantly affect cell growth and biomass production of Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, Rhodotorula gracilis II / 6. It is shown that nanoparticles of titanium dioxide cause a reduction in the amount of protein in the biomass of Saccharomyces strains and the increase of this index in pigmented yeast Rhodotorula gracilis II / 6. 17 references, 4 figures.

В работе представлена информация о влиянии различных концентраций наночастиц TiO2 на рост дрожжей рода Saccharomyces и Rhodotorula. Установлено, что наночастицы TiO2 в концентрации от 0,5 до 15,0 мг/л не оказывают существенного влияния на процесс размножения и накопление биомассы дрожжами Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, Rhodotorula gracilis II/6. Установлено, что наночастицы диоксида титана вызывают снижение содержания белка в биомассе дрожжей рода Saccharomyces и увеличение данного показателя у пигментированных дрожжей Rhodotorula gracilis II/6. Библ. – 17, рис. - 4.

Cuvinte-cheie
nanoparticule TiO2, reproducere,

Saccharomyces, Rhodotorula, proteine.