Conotaţii juridico-penale privind consimţământul femeii însărcinate la întreruperea cursului sarcinii
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
256 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-13 14:06
SM ISO690:2012
PLOP, Aliona. Conotaţii juridico-penale privind consimţământul femeii însărcinate la întreruperea cursului sarcinii. In: Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 10(168), pp. 66-71. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 10(168) / 2014 / ISSN 1811-0770

Conotaţii juridico-penale privind consimţământul femeii însărcinate la întreruperea cursului sarcinii

Pag. 66-71

Plop Aliona
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 noiembrie 2015


Rezumat

Întreruperea cursului sarcinii sub imperiul unui consimţământ al femeii însărcinate reprezintă o circumstanţă cu relevanţă juridico-penală în planul antrenării răspunderii penale. Eventual, dacă sunt întrunite cerinţele de valabilitate, acordul femeii însărcinate la întreruperea cursului sarcinii poate îndeplini alternativ două funcţii, cu efecte juridice diametral opuse: 1) funcţia de cauză justificativă, având ca efect înlăturarea răspunderii penale a medicului obstetrician-ginecolog; 2) funcţia de semn secundar obligatoriu a laturii obiective – condiţie sine qua non pentru imputarea art.159 CP RM şi, implicit, de criteriu de demarcaţie între infracţiunea de provocare ilegală a avortului şi vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii (art.151 CP RM). Pornind de la ideea că un acord eficient este raportat la caracterul neviciat al acestuia, pentru a putea decide asupra răspunderii penale de întrerupere a cursului sarcinii, în prezentul demers ştiinţific au fost analizate, dintr-o perspectivă juridico-penală, condiţiile de valabilitate ale consimţământului victimei

Interruption of gestation performed under consent of the pregnant woman represents a relevant circumstance in the realm of criminal prosecution. Eventually, if all the requirements for occurring criminal liability are on the hand, the consent of the pregnant woman can perform in an alternative manner two functions which have opposite legal effects: 1) function of a justifiable defense which will induce to excluding of criminal liability of the obstetrician-gynecologist; 2) function of the obligatory secondary item of the Actus Reus, which serves the condition of sine qua non for application of the article 159 Criminal code of the Republic of Moldova and, unconditionally, the criterion of delimitation between criminal offence of illegal performing of abortion, at one side, and inflicting of grievous bodily injury or another harm to the health (article 151 Criminal code of the Republic of Moldova). Taking into consideration that an authentic consent cannot be vicious, the present scientific research was dedicated to the analysis from a Substantive Criminal Law perspective of the possibility of occurring criminal liability in case when conditions of the consent are infringed

Cuvinte-cheie
întreruperea cursului sarcinii, consimţământul victimei, vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, semn constitutiv al infracţiunii.,

femeie însărcinată