Un destin de savant împlinit. Boris Boincean
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
2218 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-25 17:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
63(478)(092) (58)
Agriculture and related sciences and techniques. Forestry. Farming. Wildlife exploitation (7503)
SM ISO690:2012
DUCA, Gheorghe, LUPAŞCU, Mihail, FURDUI, Teodor, DEDIU, Ion. Un destin de savant împlinit. Boris Boincean. In: Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică, 2015, nr. 13, pp. 120-123. ISSN 1857-3517.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Numărul 13 / 2015 / ISSN 1857-3517

Un destin de savant împlinit. Boris Boincean
CZU: 63(478)(092)

Pag. 120-123

Duca Gheorghe, Lupaşcu Mihail, Furdui Teodor, Dediu Ion
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
 
Disponibil în IBN: 29 octombrie 2015


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-39831</cfResPublId>
<cfResPublDate>2015-05-04</cfResPublDate>
<cfIssue>13</cfIssue>
<cfStartPage>120</cfStartPage>
<cfISSN>1857-3517</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/39831</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Un destin de savant împlinit. Boris Boincean</cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-05-04T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-05-04T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-137</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-05-04T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-733</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-05-04T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-24049</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-05-04T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-10602</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-05-04T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-137</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-137-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-05-04T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Duka</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Gh.</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Дука</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Георгий</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-733</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-733-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-05-04T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Lupaşcu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Mihail</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-24049</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-24049-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-05-04T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Фурдуй</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Теодор</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-10602</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-10602-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-05-04T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Dediu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ion</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>