Workaholismul ca simptom al patologiei organizaţionale. implicaţii pentru cercetare şi practică
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 6
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-29 18:30
Vizualizări 177
Vizitatori unici 4
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Workaholismul ca simptom al patologiei organizaţionale. implicaţii pentru cercetare şi practică

Pag. 70-80

Ardeleanu Alina
 
Asociaţia ,,ALIAT” din Iaşi
 
Disponibil în IBN: 18 August, 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

În ultimii ani, este disponibilă din ce în ce mai multă literatură care se preocupă de workaholism sau dependenţa de muncă. În mod obişnuit, acest termen este utilizat pentru a se include nevoia compulsivă de a munci a unei persoane, care se asociază cu probleme de sănătate, diminuarea satisfacţiei faţă de viaţă, alterarea relaţiilor interpersonale sau cu relaţii sociale împovărătoare. S-a sugerat că workaholismul, epuizarea profesională şi angajamentul în muncă sunt constructe diferite. Scopul acestei lucrări este să introducă cititorul, pe scurt, în problematica workaholism-ului şi să identifi ce unele dintre aspectele conceptuale şi empirice - cheie care vizează workaholismul.

During the past years much more information has become available on workaholism or work addiction. This term is most commonly used to encompass the compulsive need to work with resulting health problems, diminished life satisfaction, damaged interpersonal relationships, and impoverished social relationships. It has been suggested that workaholism, burnout, and work engagement are distinct constructs. The aim of this paper is to briefly introduce the topic of workaholism and to identify some of the key conceptual and empirical issues related to workaholism.

Cuvinte-cheie workaholism, epuizare profesională, angajament în muncă

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Luchian, I.N.</dc:creator>
<dc:date>2014-12-22</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Armonizarea fiscală este un proces de asigurare a compatibilităţii între normelor juridice naţionale ale statelor membre, precum şi între normele juridice naţionale şi reglementările UE, ceea ce înseamnă, de fapt, obligaţia de a respecta sistemele de impozitare comunitare, normele naţionale de răspundere întemeiate pe principiul prevalenţei comunitare în domeniul la cele naţionale. Concurenţa fiscală (sau taxa de dumping) este o rivalitate non-cooperativă între părţile implicate (actori publici), care urmăreşte îmbunătăţirea atractivităţii teritoriilor lor printr-un avantaj fiscal, dar fără a pune în pericol veniturile publice pentru finanţarea politicilor urmărite. Acest articol tinde să reflecte aceste probleme.</dc:description>
<dc:source>Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice  (2) 76-79</dc:source>
<dc:subject>Uniunea Europeană</dc:subject>
<dc:subject>armonizare fiscală</dc:subject>
<dc:subject>politică fiscală</dc:subject>
<dc:subject>competiţie fiscală</dc:subject>
<dc:subject>impozite indirecte</dc:subject>
<dc:title>Armonizarea versus competiţie fiscală în Uniunea Europeana</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>