Workaholismul ca simptom al patologiei organizaţionale. implicaţii pentru cercetare şi practică
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 6
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-29 18:30
Vizualizări 179
Vizitatori unici 4
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Workaholismul ca simptom al patologiei organizaţionale. implicaţii pentru cercetare şi practică

Pag. 70-80

Ardeleanu Alina
 
Asociaţia ,,ALIAT” din Iaşi
 
Disponibil în IBN: 18 August, 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

În ultimii ani, este disponibilă din ce în ce mai multă literatură care se preocupă de workaholism sau dependenţa de muncă. În mod obişnuit, acest termen este utilizat pentru a se include nevoia compulsivă de a munci a unei persoane, care se asociază cu probleme de sănătate, diminuarea satisfacţiei faţă de viaţă, alterarea relaţiilor interpersonale sau cu relaţii sociale împovărătoare. S-a sugerat că workaholismul, epuizarea profesională şi angajamentul în muncă sunt constructe diferite. Scopul acestei lucrări este să introducă cititorul, pe scurt, în problematica workaholism-ului şi să identifi ce unele dintre aspectele conceptuale şi empirice - cheie care vizează workaholismul.

During the past years much more information has become available on workaholism or work addiction. This term is most commonly used to encompass the compulsive need to work with resulting health problems, diminished life satisfaction, damaged interpersonal relationships, and impoverished social relationships. It has been suggested that workaholism, burnout, and work engagement are distinct constructs. The aim of this paper is to briefly introduce the topic of workaholism and to identify some of the key conceptual and empirical issues related to workaholism.

Cuvinte-cheie workaholism, epuizare profesională, angajament în muncă

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Isciuc, I.</creatorName>
<affiliation>Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'>Особенности государственного надзора и контроля в сфере охраны окружающей среды и природопользования в Украине</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2013</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1810-3081</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>государственный надзор и контроль</subject>
<subject>государственные инспекции в сфере природопользования в Украине</subject>
<subject>охрана окружающей природной среды</subject>
<subject>прокурорский надзор</subject>
<subject>административно-правовое регулирование.</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2013-10-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>The scientific article analyzes the characteristics of state control and supervision in the sphere of nature and environmental protection, legal status of above mentioned bodies of executive power in Ukraine. The concepts, contents and types of state control in the field of state control and supervision are defined. Investigated issues of state control in the sphere of environmental protection and natural resources, reasonable proposals and recommendations aimed at improvement of control and inspection bodies in the field of
environment and natural resources in Ukraine.</description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>В научной статье осуществлен анализ особенностей осуществления государственного контроля и надзора в сфере природопользования и охраны окружающей среды, правового положения данных органов исполнительной власти в Украине. Определено понятие, содержание и виды государственного контроля в данной сфере. Исследованы проблемные вопросы осуществления государственного контроля в сфере охраны окружающей среды и природопользования, обоснованы предложения и рекомендации, направленные на совершенствование деятельности контрольно-инспекционных органов в области охраны окружающей среды и природопользования в Украине.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>