| Instrument Bibliometric National
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 3
Ultima descărcare din IBN:
2017-09-30 22:32
Vizualizări 107
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Типология сказок используемых в коррекционно-развивающей работе

Pag. 62-69

Гаврилюк Ана
1 Universitatea Slavonă a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 18 August, 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Сказкотерапия как новое направление в деятельности практического пси- холога позволяет воспитывать у детей и подростков гуманистические ценности, развивает мужское и женское начало, формирует представления о жизненных целях и задачах. В зависимости от направления деятельности важно использовать произведения устного народного творчества соответствующей группы.

Fabletherapy as a new direction in the activity of practical psychologist allows to educate humanistic values in children and adolescents, develops male and female, generates ideas about life goals and objectives. Depending on the activities it is important to use the folklore of that group

Cuvinte-cheie сказкотерапия, мужественность, женственность, жизненные ценности, анима, анимус.