Raportul dintre orientările valorice şi Ego - identitatea în dezvoltarea personalităţii adolescentului
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
326 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-06 18:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8 (39)
Psychology (699)
SM ISO690:2012
MORARU, Ina; TURCANU, Diana. Raportul dintre orientările valorice şi Ego - identitatea în dezvoltarea personalităţii adolescentului. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2014, nr. 3-4, pp. 3-12. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Raportul dintre orientările valorice şi Ego - identitatea în dezvoltarea personalităţii adolescentului

CZU: 159.922.8
Pag. 3-12

Moraru Ina1, Turcanu Diana2
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 august 2015


Rezumat

Valorile îşi pun amprenta pe situaţiile de zi cu zi şi determină atingerea scopurilor fi nale la care persoana doreşte să ajungă. Identifi carea caracteristicilor esenţiale definitorii ale valorii pune un accent deosebit pe funcţionalitatea acestora în cadrul sistemului de personalitate. Raportul dintre orientările valorice şi Ego-identitate oferă o mai bună cunoaştere a identităţii personalităţii adolescentului. Formarea identităţii personale şi identifi carea sistemului de valori al persoanei creează congruenţă între unitatea şi stabilitatea comportamentului şi gândirea persoanelor.

Values have a great impact on the daily situations and determine the desired final goals of a certain person. The identification of the main features of values emphasizes their functionality within the personality system. The correlation between values orientations and Ego-identity presents a better understanding of the adolescent personality. The development of personal identity and the identification of the system of personality values give congruence, unity and stability to persons’ behavior and thinking.

Cuvinte-cheie
valoare, valori terminale, valori instrumentale, Ego -identitate, congruenţă.