Percepţia faţă de bătaie în rândul copiilor de vârstă şcolară mică: un studiu experimental
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
211 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-03 22:56
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Percepţia faţă de bătaie în rândul copiilor de vârstă şcolară mică: un studiu experimental

Pag. 23-31

Robu IulianaElena
 
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 18 august 2015


Rezumat

Pedeapsa corporală este una dintre cele mai controversate metode de disciplinare a unui copil, deoarece, chiar şi pentru profesioniştii care lucrează în domeniul educaţiei, nu există încă o definiţie general acceptată. Pornind de la un design experimental, acest studiu şi-a propus să exploreze cum anume copiii de vârstă şcolară mică percep pedeapsa corporală. O sută douăzeci şi şase de elevi de clasa a 3-a şi a 4-a au fost împărţiţi în şase grupuri diferite, în funcţie de modalităţile variabilelor independente care au fost controlate experimental (şi anume statutul persoanei care aplică pedeapsa corporală şi frecvenţa abaterii comportamentale). Ipotezele de lucru au fost susţinute parţial.

Corporal punishment is one of the most controversial child discipline methods because, even among professionals working in education, there is still no generally accepted definition. Starting from an experimental design, this study aims to explore how elementary school-aged children perceive the corporal punishment. One hundred and twenty-six pupils in 3rd- and 4th-grade were assigned to six different groups, according to modalities of the independent variables which were experimentally controlled (i.e., status of the person who apply corporal punishment and frequency of behavioral deviation). Our working hypotheses were partially supported.

Cuvinte-cheie
metode de disciplinare, bătaie, copii de vârstă şcolară mică, studiu experimental