Непсихотические психические расстройства у больных с органическими и функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
239 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-05 12:10
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Непсихотические психические расстройства у больных с органическими и функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы

Pag. 42-46

Михайлов Борис, Федак Богдан
 
Харьковская медицинская академия последипломного образования
 
Disponibil în IBN: 18 august 2015


Rezumat

Было проведено обследование 90 больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) и 75 больных с соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно-сосудистой системы (СВДССС). Установлено, что у больных с ИБС нарушения психической сферы представлены в рамках нозогенно обусловленных реакций психической дезадаптации, острых реакций на стресс, соматогенного астенического симптомокомплекса. У больных с СВДССС нарушения психической сферы представлены в виде неврастенического, тревожно-фобического, астено-тревожного, астено-депрессивного, астено-ипохондрического симптомо-комплексов. Это должно послужить основой для построения системы дифференцированных психотерапевтических мероприятий.

În articol se descriu rezultatele studiului efectuat de noi pe 90 de pacienţi cu o boală coronară (CHD) şi 75 de pacienţi cu tulburări autonome somatoforme ale sistemului cardiovascula (SVDSSS). Rezultatele studiului nostru indică că pacienţii cu boala arterelor coronare au reacţii de inadaptare, condiţionate de răspunsuri de inadaptare psihică, reacţii acute de stres, simptome somatogeno-astenice. La pacienţii cu disfuncţii somatoforme ale sistemului cardiovascular (SVDSSS) abaterile în sfera psihică sunt refl ectate prin totalitatea de simptome neuro-astenice, astenico-depresive, astenico-ipocondrice, astenico-anxioase şi fobii. Rezultatele cercetării e necesar de luat în considerare la construirea unui sistem de intervenţii psihoterapeutice diferenţiate.

The reseach of 90 ishcemic cardial disease (ICD) and 75 somatoform vegetative dysfunction of cardio-vascular system (SVDCVS) patients has been done. The results that we got. For the ishcemic cardial patients the main variants of psychic disturbances were: nosogenic psychic desadaptation reactions, asthenic somatogenic symptomocomplex acute stress reactions. On somatoform vegetative disfunction of cardiovascular system patients the main psychic disturbances were: neurasthenic, anxiety-phobic, astenic-depressive, astenic-hypohondric, asthenic- anxiety syndromes. The results must be grounded the differentional therapeutic system in future.

Cuvinte-cheie
ишемическая болезнь сердца, соматоформная вегетативная дисфункция сердечно-сосудистой системы, непсихотические психические нарушения, нозогенно обусловленные реакции психической дезадаптации.