Dinamica componentei comportamentale a competenţei sociale la vârstele: preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
212 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-06-11 16:20
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Dinamica componentei comportamentale a competenţei sociale la vârstele: preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă

Pag. 13-22

Pavlenko Lilia
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 18 august 2015


Rezumat

Lucrarea de faţă pune în valoare cercetarea noţiunii de competenţă socială în domeniul psihologiei sociale şi reflectă dezvoltarea componentei comportamentale a competenţei în cauză pe parcursul a trei etape de vârstă: preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă, cu enumerarea unor mecanisme psihosociale care o determină.

This study highlights the concept of social competence research in the social psychology domain and reflects the behavioral component development of this competence over the age of three stages: pre-school, elementary school and junior youth with enumeration of the psychosocial mechanisms that determines it.

Cuvinte-cheie
competenţă socială, indicatori comportamentali, vârstele preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă, activitate primordială, mecanisme psihosociale.