Dezvoltarea comunicării copiilor cu paralizie cerebrală infantilă asociată cu deficienţă mintală în cadrul relaţiilor interpersonale
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
537 16
Ultima descărcare din IBN:
2018-12-30 06:35
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Dezvoltarea comunicării copiilor cu paralizie cerebrală infantilă asociată cu deficienţă mintală în cadrul relaţiilor interpersonale

Pag. 55-61

Belibova Silvia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 18 august 2015


Rezumat

În acest articol sunt expuse rezultatele unui studiu teoretico-experimental în care au fost cercetate relaţiile interpersonale ale copiilor cu paralizie cerebrală infantilă în comparaţie cu relaţiile copiilor cu dezvoltare normală. Este elucidată legătura relaţiilor interpersonale cu procesul de comunicare. În baza rezultatelor obţinute a fost elaborat şi aplicat un model pedagogic de dezvoltare a comunicării la această categorie de copii. Rezultatele experimentului de control au demonstrat acţiunea benefică a modelului elaborat de noi asupra dezvoltării relaţiilor interpersonale.

In this article are presented the results of a theoretical and experimental study that have been studied interpersonal relationships of children with cerebral palsy compared with relationships of children with normal development. Also, is elucidated conection between interpersonal relationships and the communication process. Based on the obtained results was developed and applied a pedagogical model for developing communication of this category of children. Results of experiment have demonstrated the beneficial action of the elaborated model on the development of interpersonal relationship s.

Cuvinte-cheie
copii cu paralizie cerebrală asociată cu deficienţă mintală, dificultăţi, relaţii interpersonale, model pedagogic.,

comunicare