Специфика воспитания функционального отношения к своему здоровью детей в санаторных группах дошкольных образовательных учреждений
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
216 3
Ultima descărcare din IBN:
2017-09-30 22:38
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Специфика воспитания функционального отношения к своему здоровью детей в санаторных группах дошкольных образовательных учреждений

Pag. 18-27

Ботнарь  Валентина1, Иовва  Ольга2
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
 
Disponibil în IBN: 18 august 2015


Rezumat

В статье рассматривается проблема сохранения здоровья детей санаторных групп дошкольного образовательного учреждения. Выявлены критерии и типы отношения к своему здоровью: функциональное, адаптивное, нефункциональное. Получены результаты диагностики по выявлению особенностей отношения детей старшего дошкольного возраста санаторных групп к своему здоровью.

În articol se discută problema ocrotirii sănătăţii copiilor grupurilor sanatoriale ale instituţiei de învăţământ preşcolare. Sunt evidenţiate criteriile şi tipurile de atitudine faţă de sănătatea proprie: funcţională, de adaptare, nonfuncţională. Sunt refl ectate rezultatele diagnosticării vizavi de identifi carea particularităţilor atitudinii copiilor de vârstă preşcolară mare a grupurilor sanatoriale faţă de sănătatea proprie.

Cuvinte-cheie
здоровье, санаторные группы, функциональное отношение, типы отношения, критерии, когнитивный компонент, эмоциональный компонент, поведенческий компонент.