Специфика воспитания функционального отношения к своему здоровью детей в санаторных группах дошкольных образовательных учреждений
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
264 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-06 17:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.2.06:613.95 (1)
Kinds of school providing general education (350)
Health and hygiene in relation to age, sex, ethnicity (19)
SM ISO690:2012
БОТНАРЬ , Валентина; ИОВВА , Ольга. Специфика воспитания функционального отношения к своему здоровью детей в санаторных группах дошкольных образовательных учреждений. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2014, nr. 1-2, pp. 18-27. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Специфика воспитания функционального отношения к своему здоровью детей в санаторных группах дошкольных образовательных учреждений

CZU: 373.2.06:613.95
Pag. 18-27

Ботнарь  Валентина1, Иовва  Ольга2
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Приднестровский Государственный Университет имени Т.Г.Шевченко
 
Disponibil în IBN: 18 august 2015


Rezumat

В статье рассматривается проблема сохранения здоровья детей санаторных групп дошкольного образовательного учреждения. Выявлены критерии и типы отношения к своему здоровью: функциональное, адаптивное, нефункциональное. Получены результаты диагностики по выявлению особенностей отношения детей старшего дошкольного возраста санаторных групп к своему здоровью.

În articol se discută problema ocrotirii sănătăţii copiilor grupurilor sanatoriale ale instituţiei de învăţământ preşcolare. Sunt evidenţiate criteriile şi tipurile de atitudine faţă de sănătatea proprie: funcţională, de adaptare, nonfuncţională. Sunt refl ectate rezultatele diagnosticării vizavi de identifi carea particularităţilor atitudinii copiilor de vârstă preşcolară mare a grupurilor sanatoriale faţă de sănătatea proprie.

Cuvinte-cheie
здоровье, санаторные группы, функциональное отношение, типы отношения, когнитивный компонент, эмоциональный компонент, поведенческий компонент., критерии