Sistemul şcolar versus autonomie şi libertatea copiilor
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
356 9
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-06 18:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.6+37.015.3 (4)
Social psychology (272)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (1027)
SM ISO690:2012
ŢAPU, Grigore; GORDILA, Natalia. Sistemul şcolar versus autonomie şi libertatea copiilor. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2014, nr. 1-2, pp. 67-73. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Sistemul şcolar versus autonomie şi libertatea copiilor

CZU: 316.6+37.015.3
Pag. 67-73

Ţapu Grigore1, Gordila Natalia2
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Direcţia Municipala pentru Protecţia Drepturilor Copilului
 
Disponibil în IBN: 18 august 2015


Rezumat

În articolul de faţă este abordată mult reclamata problemă a autonomiei şi libertăţii copiilor. Iar conservarea acestei probleme şi, ca urmare, privarea copiilor de autonomie şi libertate se datorează caracterului sistemului şcolar contemporan.

The issue of this article is a well nown problem - the autonomy and freedom of children. And preserving this problem and thus depriving children of autonomy and freedom, occurs due systemic character of modern school.

Cuvinte-cheie
autonomie, libertate, toleranţa, autoexprimare, tact, sistem şcolar, control social, disciplină.,

control