Разработка и апробация педагогической модели воспитания функционального отношения к своему здоровью у старших дошкольников санаторных групп дошкольного образовательного учреждения
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
240 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-06 18:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.2.015.3 (11)
Kinds of school providing general education (350)
SM ISO690:2012
ИОВВА , Ольга. Разработка и апробация педагогической модели воспитания функционального отношения к своему здоровью у старших дошкольников санаторных групп дошкольного образовательного учреждения. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2014, nr. 1-2, pp. 74-88. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Разработка и апробация педагогической модели воспитания функционального отношения к своему здоровью у старших дошкольников санаторных групп дошкольного образовательного учреждения

CZU: 373.2.015.3
Pag. 74-88

Иовва  Ольга
 
Приднестровский Государственный Университет имени Т.Г.Шевченко
 
Disponibil în IBN: 18 august 2015


Rezumat

В статье раскрытa эффективность функционирования сконструированной педагогической модели воспитания функционального отношения к своему здоровью у старших дошкольников санаторных групп дошкольного образовательного учреждения (ДОУ); доказана результативность применения игровой, развивающей технологии для достижения поставленной цели.

Articolul dezvăluie eficienţa funcţionării modelului pedagogic elaborat de educaţie a atitudinii funcţionale faţă de propria sănătate a preşcolarilor mari din grupele sanatoriale ale instituţiei de învăţământ preşcolar; se afi rmă efi cienţa aplicării tehnologiei de joc, instruirea dezvoltativă pentru atingerea obiectivului propus.

Cuvinte-cheie
педагогическая модель, техники игры, образования, функциональные отношение к собственному здоровью, санатории, группы школьного и дошкольного возраста.