Разработка и апробация педагогической модели воспитания функционального отношения к своему здоровью у старших дошкольников санаторных групп дошкольного образовательного учреждения
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
185 4
Ultima descărcare din IBN:
2017-06-06 14:03
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Разработка и апробация педагогической модели воспитания функционального отношения к своему здоровью у старших дошкольников санаторных групп дошкольного образовательного учреждения

Pag. 74-88

Иовва  Ольга
 
Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
 
Disponibil în IBN: 18 august 2015


Rezumat

В статье раскрытa эффективность функционирования сконструированной педагогической модели воспитания функционального отношения к своему здоровью у старших дошкольников санаторных групп дошкольного образовательного учреждения (ДОУ); доказана результативность применения игровой, развивающей технологии для достижения поставленной цели.

Articolul dezvăluie eficienţa funcţionării modelului pedagogic elaborat de educaţie a atitudinii funcţionale faţă de propria sănătate a preşcolarilor mari din grupele sanatoriale ale instituţiei de învăţământ preşcolar; se afi rmă efi cienţa aplicării tehnologiei de joc, instruirea dezvoltativă pentru atingerea obiectivului propus.

Cuvinte-cheie
педагогическая модель, техники игры, образования, функциональные отношение к собственному здоровью; санатории, группы школьного и дошкольного возраста.