Repere metodologice ale managementului motivării cadrelor didactice
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
294 20
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-09 21:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.136 (34)
Education (3204)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Repere metodologice ale managementului motivării cadrelor didactice

CZU: 371.136
Pag. 19-28

Andriţchi Viorica, Galemba Stela
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 14 august 2015


Rezumat

Articolul abordează problema managementului motivării cadrelor didactice, accentuând oportunitatea aplicării unor acţiuni strategice şi operaţionale în acest domeniu. Se menţionează necesitatea este oportun de a identifica mecanismele care să poată motiva cadrul didactic la un efort persistent de a realiza un proces educaţional de calitate. Se trec în revistă unele metode, sugestii, cerinţe pentru motivarea cadrelor didactice. În contextul eficacităţii procesului de motivare, se argumentează importanţa dezvoltării sistemului de valori al cadrelor didactice, monitorizării stării de bine în instituţia şcolară şi se deduc recomandări relevante în acest context.

The article addresses the issue of teacher motivation management, outlining the timeliness of strategic and operational actions in this field. It shows that it is appropriate to identify mechanisms that could motivate the teacher to make a persistent effort in order to achieve a quality educational process. It reviews some methods, suggestions, requirements for human resources motivation. In the context of the motivation process effectiveness, the development of the teachers values are identified as an opportunity. In this regard, a number of relevant recommendations for teacher motivation is deduced.

Cuvinte-cheie
motivare, valori, performanţă,

managementul motivării, grad de motivaţie, stare de bine.